ریاست دانشگاه


بسمه تعالی

دکتر داود افخمی تبا

تحصیلات دکتری
گروه آموزشی ریاضی
وضعیت استخدامی پیمانی
مرتبه علمی استادیار
پایه 10
پست الکترونیک Afkhami420@yahoo.com

 

مدارج علمی و تحصیلی :

 

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی دانشگاه کشور سال شروع سال پایان
1 دکترا ریاضی محض جبر علوم وتحقیقات کرمان ایران 1387 1391
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض جبر تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ایران 1384 1386
3 کارشناسی ریاضی محض شهیدباهنر کرمان ایران 1380 1384

 

سوابق اجرایی ( مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت ها / شوراها ):

ردیف عنوان  مسئولیت سازمان / موسسه سال(های)
۱ مدیرگروه رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ۱۳۹۱
۲ رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ۱۳۹۱
۳ معاون دانشجویی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
۴ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶
4 عضو شوراي آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از مهرماه ۱۳۹۱  به مدت یک سال
5 عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
6 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از اسفند ماه ۱۳۹۱ تا مهر ماه ۱۳۹۶
7 رئیس کارگروه تخصصی دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از مهرماه ۱۳۹۳ تا  شهریورماه ۱۳۹۴
8 عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از اسفند ماه ۱۳۹۱ تا آبان ماه ۱۳۹۶
9 عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از اسفند ماه ۱۳۹۱ تا آبان ماه ۱۳۹۶
10 رئیس کمیته انضباطی بدوی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از اسفند ماه ۱۳۹۱ تا آبان ماه ۱۳۹۶
11 عضو شورای راهبردی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان از مهرماه  ۱۳۹۳ تا آبان ماه ۱۳۹۶
12

 

 

نایب رئیس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از اسفند ماه ۱۳۹۱ تا آبان ماه ۱۳۹۶
13 رئیس شورای دانشجوئی، فرهنگی و روزشی دانشگاه ازاد اسلامی استان هرمزگان دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان از مهرماه ۱۳۹۴  تا کنون
14 معاون دانشجوئ ی و فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی استان هرمزگان دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان از مهرماه ۱۳۹۴  تا آبان ماه 1398
15 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک

 

دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان از آبان ماه ۱۳۹۶ تا کنون
۱۶ نایب رییس بسیج اساتید واحد بندرعباس دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس از مهرماه  ۱۳۹۳ تا آبان ماه ۱۳۹۶

 

دروس تدریس شده:

رديف عنوان درس مقطع تحصیلی دانشگاه
1 ریاضی عالی مهندسی ارشد آزاد اسلامی واحد بندرعباس
2 اصول و اهداف آموزش ریاضی ارشد ریاضی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
3 نظریه آموزش ریاضی ارشد ریاضی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
4 معادلات دیفرانسیل کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس و کرمان
5 ریاضی عمومی کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس و کرمان
6 منطق ریاضی کارشناسی پیام نور فیروزاباد فارس
7 آمار و احتماالات مهندسی کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
8 روشهای آماری کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
9 جبر- جبر خطی- آنالیز- ساختمان های گسسته- ساختمان داده کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

 

طرح پژوهشی :

رديف عنوان طرح پژوهشی مشخصات طرح نام مجری و همكاران به ترتيب مشاركت ملاحظات
تاریخ شروع طرح تاریخ خاتمه طرح بنیادی کاربردی توسعه­ای
1 مطالعه بیشتر بافتارها به عنوان جبر جدیدی در ریاضیات ۹۱/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۳۱ £ سرکار خانم دکتر معتمد

سرکار خانم دکتر برخورداری

2 نابرابری عملگری از نوع دانکل- ویلیامز مربوط به فواصل زاویه ای ۱۳۹۳/۱۲/۱ ۱۳۹۴/۶/۳۰ £ دکتر حسین دهقان
2 همگرایی روش  CQ  در فضاهای آدامار ۱۳۹۶/۱۲/۱ در حال اجرا £ دکتر حسین دهقان

 

مقالات پذیرفته شده:

رديف عنوان مقاله نام مولف و همكاران به ترتيب مشاركت ارائه به نام دانشگاه مشخصات مجله ملاحظات
عنوان مجله رتبه مجله * كشور محل چاپ سال و ماه چاپ شماره مجله
۱ Soft Nexuses دکتر حسنخانی- دکتر بلوریان آزاد اسلامی واحد کرمان Computers and mathematics with applications ISI ۲۰۱۲
۲ Approximating Fixed Points Non-Lipschitzian Mappings by Metric Projection دکتر حسین دهقان آزاد اسلامی واحد بندرعباس ISI ۲۰۱۴
۳ A Fraction of Nexuses دکتر حسنخانی- دکتر بلوریان آزاد واحد بندرعباس ISI(listed) ۲۰۱۲
۴ Operator Inequalities Related to Angular Distances دکتر حسین دهقان و دکتر داود افخمی تبا آزاد اسلامی واحد بندرعباس Kyungpook Mathematical Journal ISI ۲۰۱۷
۵ ON THE MONOTONE MAPPINGS IN CAT(0) SPACES دکتر حسین دهقان و دکتر داود افخمی تبا آزاد اسلامی واحد بندرعباس Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA) ISI ۲۰۱۷
۶  Some Results of Fuzzy Subnexuse دکتر داود افخمی تبا و خانم دکتر مهناز برخورداری آزاد اسلامی واحد بندرعباس www.ijrls.pharmascope.org ISI(listed) ۲۰۱۶
7 ITERATIVE ALGORITHM FOR A FAMILY OF MONOTONE iNCLUSION PROBLEMS IN CAT(0) SPACES دکتر حسین دهقان و دکتر داود افخمی تبا آزاد اسلامی واحد بندرجاسک Quaestiones Mathematicae ISI 2018
8 Operator Inequalities Related to P-angular Distances دکتر حسین دهقان و دکتر داود افخمی تبا آزاد اسلامی واحد بندرعباس Published by Faculty of Sciences and Mathematics  University of Nis, Serbia ISI 2018
9 نقش تحلیل محتوا بر اساس حیطه شناختی بلوم در فرآیند آموزش و طراحی     کتاب­های ریاضیات ابتدایی  و ارائه راهکار پروانه وزیری، داود افخمی تبا

 

آزاد اسلامی واحد بندرعباس اولین همایش استانی آموزش ریاضی – پردیس شهید بهشتی هرمزگان Isc 2017
10 اثربخشی حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی

 

دکتر داود افخمی تبا و خانم ملیحه شیخ احمدی آزاد اسلامی واحد بندرعباس اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه ۲۰۱۷
11 تاثیر استفاده از بازیهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه هفتم ناحیه یک بندرعباس دکتر داود افخمی تبا و خانم سمیه بخشی آزاد اسلامی واحد بندرعباس اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه ۲۰۱۷
12 مقایسه عملکرد درس ریاضی دانش آموزان بر اساس گذراندن دوره پیش دانشگاهی دکتر داود افخمی تبا و خانم فاطمه قاسمی پور آزاد اسلامی واحد بندرعباس اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه ۲۰۱۷